Skip to main content

Vrijeschool op CSW Bestevaêr

De vrijeschool is geen op zichzelf staande school, maar is een manier van leskrijgen waarvoor men kan kiezen op CSW Bestevaêr. In 2016 startte de vrijeschool op CSW Bestevaêr: één klas met leerlingen van mavo-havo-vwo-niveau. De ervaring leert dat ongeveer een derde van de leerlingen van de vrijeschool basisonderwijs doorstroomt. Deze verhouding komt overeen met het landelijke beeld. Inmiddels is de vrijeschool op CSW Bestevaêr sinds 2019 uitgegroeid tot leerjaar 1, 2 en 3. 

Het kernteam van de vrijeschooldocenten zijn de mentoren (zie foto); zij geven veel periodes en een deel van de vaklessen. De docenten van CSW verzorgen de meeste vaklessen en een deel van de periodes. Er is een bloeiende samenwerking gegroeid tussen CSW en de vrijeschool. Inmiddels is de vrijeschool niet meer weg te denken van CSW Bestevaêr. Dat geldt overigens ook voor Zeeland; de vrijeschool is een unieke aanvulling op het onderwijsaanbod in Zeeland. 

priemgetallen
hoeden en tassen maken
werken in klas

Lesrooster en vakken

Door het brede vakkenaanbod hebben de leerlingen iets meer lesuren: circa 34 uur per week. Deze lesuren zijn in leerjaar 1 (klas 7) als volgt opgebouwd:

Periodeonderwijs  10 uur             Gym  2 uur (blok)
Nederlands   3 uur   Muziek  1 uur  
Engels   2 uur   Kunst  2 uur (blok) 
Frans  2 uur   Euritmie  2 uur (blok)
Duits   2 uur   Talentspecial  2 uur (blok) 
Wiskunde   3 uur   Flex-uur  1 uur 
Levensbeschouwing   1 uur   Mentor-uur  1 uur 
         

Gewone vaklessen en iPadgebruik

De ‘gewone’ vaklessen worden ná het periodeonderwijs gegeven, bijvoorbeeld Nederlands, Engels, Duits, Frans, wiskunde. Deze lessen worden voor een belangrijk deel gegeven door de vakdocenten van CSW. Er is een frequente afstemming en samenwerking tussen het kernteam vrijeschool en de vakdocenten. De vrijeschool maakt daarbij aanzienlijk minder gebruik van de iPad dan de reguliere CSW klassen. Er is wel een klassenset iPads aanwezig, maar die wordt ingezet als aanvulling op de boeken en om opdrachten gedifferentieerd naar de niveaus te kunnen maken. De leerlingen hoeven dus zelf geen iPad aan te schaffen.

Kunstonderwijs

De vrijeschool biedt een breed scala aan kunstvakken aan. Kunstonderwijs én kunstzinnig onderwijs dragen er in belangrijke mate toe bij dat leerlingen creatief leren denken en handelen en daarmee oplossingsgericht in het leven staan. De kunstvaklessen zijn o.a. muziek, tekenen/schilderen, textiel (hoeden- en tassen maken), houtbewerken, toneel en euritmie. Naast het exploreren van hun eigen creativiteit leren leerlingen omgaan met weerstanden om tot een goed product te komen.

gedicht

Kies jij voor de vrijeschool?

Ben je op zoek naar een leuke school? Bekijk deze video eens en kijk of het je iets lijkt! De leerlingen van de Vrijeschool op CSW Bestevaêr vertellen je er alles over.

© VVVZ