Skip to main content

We doen het samen!

 

Samenwerking met de ouders

Het contact met de ouders is van wezenlijk belang voor een goed ontwikkelingsproces van de leerlingen. De betrokkenheid tussen ouders en school is groot. Er zijn regelmatig ouderavonden waar de ontwikkelingen in de klas met de ouders wordt gedeeld. Ook wordt verteld hoe het onderwijs daarop inspeelt. Belangrijk is een goede samenwerking met ouders en school. Er zijn minimaal twee oudergesprekken die plaatsvinden rond het rapport. Maar vaak worden er meerdere keren oudergesprekken gevoerd. De mentor kan zo goed inspelen op situaties van leerlingen en kan helpen als dat nodig is.

buiten tekenen
periodeschrift Maarten Luther
Skelet biologie

Ouderbijdrage

Om deze manier van onderwijs op een kwalitatief goede manier te kunnen aanbieden, wordt aan de ouders een ouderbijdrage van € 400,- per leerling per schooljaar gevraagd. Hiervan worden bijvoorbeeld de specifieke leermiddelen betaald, materiaal voor kunstvakken, het vieren van jaarfeesten, het uitnodigen van gastsprekers, of het schoolkamp. De besteding van de ouderbijdragen wordt jaarlijks aan de ouders verantwoord. Ouders voor wie de hoogte van de ouderbijdrage een bezwaar is, wordt gevraagd om contact op te nemen met school. Het is mogelijk dat de ouderbijdrage te zijner tijd iets naar beneden kan worden bijgesteld, als de ontwikkeling van de vrijeschool in deze beginjaren dit toelaat.

Meer informatie en aanmelden

De vrijeschool op CSW Bestevaêr organiseert drie informatieavonden en een open dag. Ouders en aankomende leerlingen kunnen dan een indruk krijgen van het onderwijs. Leerlingen kunnen proeflessen bijwonen en ouders kunnen sfeer proeven en hun vragen stellen. Op grond van deze ervaringen kan een beslissing worden genomen of de vrijeschool past bij uw kind. Kijk voor de data bij Open dag. Nu vast een indruk krijgen? Bekijk dan hier onz informatiefilmp! Nieuwsgierig naar het gebouw? Maak hier een virtuele tour door CSW Bestevaêr.

Of ga voor meer informatie, het aanmeldformulier en contactgegevens naar de website van CSW Bestevaêr in Vlissingen.

gedicht

Kies jij voor de vrijeschool?

Ben je op zoek naar een leuke school? Bekijk deze video eens en kijk of het je iets lijkt! De leerlingen van de Vrijeschool op CSW Bestevaêr vertellen je er alles over.

© VVVZ