Kies jij voor de vrijeschool?

Ben je op zoek naar een leuke school? Bekijk deze vido eens en kijk of het je iets lijkt! De leerlingen van de Vrijeschool op CSW Bestevaêr vertellen jou over hun afdeling.

© VVVZ

Periodeonderwijs?

Wat is dat eigenlijk?

Iedere schooldag begint met een blok van twee lesuren, waarin één vak drie weken lang centraal staat. Meestal wordt het door je mentor gegeven. Zo’n periode kan over allerlei vakken gaan: wiskunde, sterrenkunde, geschiedenis, Nederlands, aardrijkskunde of biologie… Dankzij periodeonderwijs is het mogelijk je meer te verdiepen en een vak beter te begrijpen. Saai, drie weken lang over hetzelfde onderwerp? Welnee! Omdat je een onderwerp van verschillende kanten bekijkt, is het juist heel afwisselend.

Periodeschrift

In de periode verwerk je de lesstof helemaal zelf: er komen zelden lesboeken aan te pas. In je periodeschrift beschrijf je wat je geleerd hebt, je maakt er tekeningen bij, je schrijft verslagen van wat er is gedaan en je maakt er opdrachten in. Zo creëer je je eigen lesboek. En omdat je dit helemaal zelf hebt gemaakt, ken je de lesstof al behoorlijk goed als je moet gaan leren voor een proefwerk!

Na dit periodeonderwijs beginnen de ‘gewone’ vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde, etcetera, waarvoor vaak wél lesboeken worden gebruikt en waarvoor verslagen, werkstukken en presentaties ook digitaal kunnen worden gemaakt.

Jij kiest toch ook samen met je ouders voor een leuke en fijne school?

Een school kiezen doe je natuurlijk niet zomaar. Je moet het er leuk en fijn vinden, zodat het een beetje bij jou past en het leren misschien alleen daardoor ook wat makkelijker gaat. 
Maar hoe weet je nu of de Afdeling Vrijeschool iets voor jou is? Gewoon; komen kijken!  

CSW Bestevaêr organiseert voorlichtingsavonden speciaal voor jou als leerling van groep 8 en je ouders. Hiervoor ontvang je een uitnodiging. Zodra de data bekend zijn zullen we die ook hier vermelden.

Natuurlijk hebben we ook een open dag op CSW Bestevaêr. Als we weten wanneer deze is, zullen we dat hier vermelden. Meestal is het in februari.

De Afdeling Vrijeschoolonderwijs CSW Bestevaêr heeft ook nog een open avond. 

Zit jij in groep 7? Dan hopen we dat je ook alvast eens komt kijken de open dag en open avond. Dan is het volgend jaar misschien wat minder spannend allemaal, omdat je al een beetje weet waar en hoe het is!