Algemene Ledenvergadering en Seizoener

Op 10 december was de Algemene Ledenvergadering van de VVVZ. Er was een flinke opkomst, want na de vergadering waren de ouderavonden. Bestuursleden Esther Hanse (voorzitter), Boudewijn van Sluijs (penningmeester) en Yvonne van der Deijl (lid) zijn herbenoemd. Marjolijn Bergmann is benoemd als lid, zij doet PR en communicatie. Tijdens de aansluitende ouderavond meldde Nicolette Zwakman zich als secretaris. Haar zoon zit in de 7e klas. Zij wordt tijdens de volgende ALV officieel benoemd, maar zal al wel deel gaan uitmaken van het bestuur. Welkom bij de VVVZ! Het bestuur heeft ook een cadeautje weggegeven: alle leerlingen van de 7e en 8e klas namen de Seizoener mee naar huis.

4827778522711246695673378946542612735590400o

  • Hits: 533