Voortgezet Vrijeschoolonderwijs
nu ook in Zeeland:
bij CSW Bestevaêr
in Vlissingen

Sint Jansfeest 2017 - ©mirus

Nieuwsbrief

*Verplicht invullen
Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden.
 

Open dagen 2019

Alle voorlichtingsbijeenkomsten en de open dag van 2019 hebben in januari, februari en maart plaatsgevonden. De data voor 2020 zijn nog niet bekend. Die worden via de basisschool gecommuniceerd en vindt u te zijner tijd op onze site. 

 Lees hier meer over de inhoud van de open dagen in 2019

Nieuwsflits

Sprookjestheater

Hebben jullie het al gehoord? Dit najaar vieren we 100 jaar vrijeschool met een sprankelend Sprookjestheater! Aan dit initiatief van de Vrijeschool Zeeland gaan ook onze leerlingen meedoen! Hier lees je er alvast meer over, meer informatie volgt te zijner tijd.

headersprookjestheater-b4ba96b1

 

 

 

Twee zevende klassen na de zomervakantie!

Maurice Dechamps van CSW Bestevaêr meldt: "Op de informatieavonden en de open dag bleek een ruime belangstelling voor de vrijeschool. Dit vertaalde zich ook in het aantal aanmeldingen voor de brugklas van CSW Bestevaêr vrijeschool. We zijn verheugd te kunnen melden dat er voldoende aanmeldingen lijken te zijn voor twee brugklassen. Alle aanmeldingen moeten zoals altijd nog wel gecontroleerd worden op schooladvies en ondersteuningsbehoeften. Pas als dat gedaan is kunnen we elke leerling en zijn/haar ouders persoonlijk berichten of de plaatsing definitief is. Dat zal voor de meivakantie gebeuren."

CSW-Bestevaer-Vrijeschool

De negende klas gaat van start!

Uitbreiding vrijeschool op CSW Bestevaêr

Vanaf het schooljaar 2019-2020 start de vrijeschool op CSW Bestevaêr met een derde leerjaar voor leerlingen met een mavo-, havo- en vwo-advies. 

Ilona Vervloet, coördinator van de vrijeschool op CSW Bestevaêr legt uit: “We zijn drie jaar geleden met van start gegaan met leerjaar 1 en 2. Het aantal leerlingen dat voor ons middelbare vrijeschoolonderwijs kiest, laat een mooie groei zien. Bij leerlingen, ouders en medewerkers leeft sterk de wens het vrijeschoolaanbod uit te breiden. De afgelopen jaren hebben we daarom gedegen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de twee leerjaren uit te breiden naar drie. Nu is de tijd er rijp voor.”

Ilona is blij dat de directie van CSW groen licht heeft gegeven voor de plannen. “Het is wel belangrijk dat we voor komend schooljaar voldoende aanmeldingen krijgen voor de brugklas. Maar gezien de animo voor het vrijeschoolonderwijs vanuit heel Zeeland, heb ik daar alle vertrouwen in.”

Maurice Dechamps, vestigingsdirecteur CSW Bestevaêr, is trots dat het aanbod op CSW Bestevaêr wordt uitgebreid. “De vrijeschool is inmiddels een niet weg te denken onderdeel van onze school geworden. Het is een enorme verrijking van de onderwijskansen in Zeeland. Het is een compliment aan het hele team van Bestevaêr dat we zover zijn gekomen.”

CSW-Bestevaer-Vrijeschool

 

Impressie van onze klassen

WhatsApp-Image-2018-11-29-at-1432534
IMG1524
WhatsApp-Image-2019-01-17-at-093053
WhatsApp-Image-2019-01-17-at-1731331
WhatsApp-Image-2019-01-16-at-161247
WhatsApp-Image-2018-12-13-at-071826
WhatsApp-Image-2018-10-04-at-090441
WhatsApp-Image-2018-10-04-at-090416
WhatsApp-Image-2018-10-01-at-0603441
WhatsApp-Image-2018-10-04-at-094905